top of page

POZIOM

0

Szpitalny Oddział Ratunkowy

2

Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii

2

Oddział Neonatologii

3

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

3

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

bottom of page