top of page
Wizytacja

Pełnomocnik praw pacjenta

Pełnomocnik ds. praw pacjenta to osoba, której głównym zadaniem jest reprezentowanie interesów pacjenta w relacji z personelem medycznym, administracyjnym oraz w innych kwestiach związanych z pobytem w podmiocie leczniczym. Jest to dodatkowe wsparcie, które ma na celu ułatwienie komunikacji i zrozumienia dla pacjenta oraz jego rodziny.

 

Jak Pełnomocnik pomaga pacjentowi?

 

Wsparcie komunikacyjne: Często procesy medyczne mogą być złożone i trudne do zrozumienia dla pacjenta. Pełnomocnik służy jako tłumacz, pomagając w przekazywaniu informacji między personelem medycznym a pacjentem w sposób jasny i zrozumiały.

 

Rozwiązanie problemów: W razie jakichkolwiek problemów czy nieścisłości, Pełnomocnik jest dostępny, aby pomóc w ich rozwiązaniu. To osoba, która reprezentuje interesy pacjenta i angażuje się w proces rozwiązywania ewentualnych sporów.

 

Dodatkowo do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:

- czuwanie nad przestrzeganiem praw pacjenta,

- przyjmowanie skarg,

- stały nadzór nad realizacją praw pacjenta,

- szkolenie pracowników podmiotu leczniczego z zakresu praw pacjenta.


Pełnomocnik ds. praw pacjenta jest do Państwa dyspozycji

od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-13.00.
 

Kontakt:

adres e-mail: reklamacje@szpitalpoludniowy.pl

tel: 539-083-310

Formularz wniosków i reklamacji

bottom of page